Rampe de acces pentru persoanele cu handicap, construite de asociațiile de proprietari, la intrarea în blocuri. PROIECT

Parlamentarii propun facilitarea accesului în clădirile de locuințe pentru persoanele cu handicap dependente de scaunul cu rotile. Potrivit unui proiect depus la Senat, asociațiile de proprietari sau de locatari vor fi obligate să construiască rampe de acces la intrarea în blocuri, pentru persoanele care necesită astfel de rampe.

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere în data 5 iunie.

Potrivit proiectului, schimbarea destinației proprietății comune va fi permisă, în conformitate cu legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În acest sens, asociația de locatari sau de proprietari va fi obligată să construiască o rampă de acces la intrarea în bloc pentru persoanele cu handicap care necesită o astfel de rampă.

„Întrucât spațiul alocat construirii unei rampe de acces reprezintă proprietate comună, asociația de locatari sau de proprietari este îndreptățită să ducă la bun sfârșit obligația construirii acestui mijloc de facilitare a accesului în incinta clădirii pentru persoanele cu handicap”, se precizează în expunerea de motive a inițiativei legislative.

În aplicarea acestor prevederi, costul lucrărilor efectuate pentru rampa de acces vor fi suportate integral din fondul de handicap alocat la bugetul de stat, în condițiile legii, fără a face distincție între gradele de handicap.

Amenajarea de rampe de acces pentru persoanele cu handicap se va putea face numai cu răspunsul motivat al comitetului executiv și cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectați cu care se  învecinează, pe plan orizontal și vertical, spațiul comun din condomiu supus amenajării. În termen de 30 de zile de la introducerea cererii, comitetul executiv se obligă să ofere un răspuns motivat, depășirea acestui termen echivalând cu aprobarea tacită a cererii.

Sursa: Alba24
Înapoi “Prima casă” pentru persoanele cu handicap. Ce drepturi noi vor avea cetățenii cu dizabilități

Lasă un comentariu

Oferim suport și siguranță persoanelor afectate de Scleroză Multiplă.

Sediul Speromax

Str. Gladiolelor, Nr.3A
Alba Iulia,  Jud. Alba, 510040
Program:

Luni, Miercuri, Vineri 8:30 – 12:30

Marți, Joi 8:30 – 16:00