Protocol de colaborare încheiat între DSP, OAMGMAMR și Speromax Alba pentru sprijinirea pacienților cu scleroză multiplă

Direcția de Sănătate Publică, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali și Asociația SM Speromax Alba au încheiat, marți, un protocol de colaborare, ce are ca scop sprijinirea pacienților cu scleroză multiplă.

Protocolul a fost semnat, marți, la sediul DSP Alba, de către directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, președintele OAMGMAMR Alba, Grațiela Indreica și președintele Asociației Speromax SM Alba, Dragoș Zaharia.

Principalele scopuri ale protocolului:

 1. Formarea unor echipe multidisciplinare care să vină în sprijinul bolnavilor cu SM
 2. Susținere reciprocă în campaniile de promovare a sănătății și educație pentru sănătate

Obiectivele protocolului:

 1. Dezvoltarea la nivel local a unui proiect de intervenție pentru pacienții cu SM, în vederea soluţionării problemelor acestora la nivel comunitar și facilitarea comunicării acestora cu unitățile sanitare sau cu medicina primară;
 2. Constituirea de echipe interdisciplinare care asigură monitorizarea pacienților cu SM în teritoriu.

Principii de bază ale protocolului sunt:

 1. Relaţiile de conlucrare dintre părţi se întemeiază pe conceptele de parteneriat, respect reciproc şi bună credinţă în procesul de armonizare a intereselor lor specifice;
 1. În procesul conlucrării, părţile vor folosi atât mecanismele existente cât şi alte modalităţi specifice de susţinere a colaborării;
 2. Procedurile concrete de monitorizare a îndeplinirii Protocolului se stabilesc de comun acord;
 3. Hotărârile rezultate din Protocol se adoptă prin consens, în condiţii de transparenţă.

Obligațiile părților:

Direcţia de Sănătate Publică Alba prin compartimentul Evaluare, Promovare Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate

 • Oferă resurse umane – asistenți medicali comunitari – în teritoriu
 • Asigură coordonare în campaniile de promovare a sănătății, adaptate nevoilor bolnavilor de SM;
 • Asigură suport în procesul de formare continuă a personalului medical din asistența medicală comunitară;
 • Facilitează şi monitorizează parteneriatul interinstituţional creat şi al protocoalelor comune pentru serviciile de asistenţă comunitară a pacienților cu SM.

OAMGMAMR ALBA

 • Colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de competenţă profesională a membrilor săi și la organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniul îngrijirilor de sănătate;
 • Asigură formatori acreditați ANFPA în formare medicală continuă
 • Participă în campaniile de promovare a sănătății prevăzute în Programul Evaluare, Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate care pot fi adaptate bolnavilor cu SM
 • Menţine o legătură permanentă cu asistența medicală comunitară, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate de oricare dintre cei doi parteneri, asigurând astfel respectarea de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică ( OUG 144/2008 Art. 40 alin. g);
 • Participă în echipe mixte la acţiuni cu tematică specifică şi la instruirile personalului implicat, organizate de PARTENERI în domeniul managementului pacientului cronic, materializând astfel colaborarea cu organizaţii neguvernamentale în toate problemele privind exercitarea profesiei şi asigurarea sănătăţii populaţiei ( OUG 144/2008 Art. 40 alin. p);
 • Monitorizează rezultatele activităților stabililte pentru activităţile specifice menţionate în prezentul acord de parteneriat.
 • Contribuie cu lectori acreditați/personal de suport la formările în proiectele comune.

ASOCIAŢIA SM SPEROMAX ALBA

 • Furnizează acces la baza de date cu pacienții de scleroză multiplă în evidența asociației SM SPEROMAX ALBA
 • Participă în echipe mixte la acţiuni cu tematică specifică şi la instruirile personalului implicat, organizate de PARTENERI în domeniul managementului pacientului cronic
 • Participă în campaniile de promovare a sănătății prevăzute în Programul Evaluare, Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate care pot fi adaptate bolnavilor cu SM
 • Menţine o legătură permanentă cu asistența medicală comunitară, prin reprezentanţii desemnaţi, în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente şi loiale privind acţiunile de interes comun desfăşurate de oricare dintre cei doi parteneri
 • Monitorizează rezultatele activităților stabililte pentru activităţile specifice menţionate în prezentul acord de parteneriat.
Sursa: Ziarul Unirea
Înapoi Scleroza multiplă, boala care nu se vindecă. Camelia are scleroză multiplă de 15 ani. S-a împăcat greu cu boala, dar acum luptă pentru cei care sunt ca ea

Lasă un comentariu

Oferim suport și siguranță persoanelor afectate de Scleroză Multiplă.

Sediul Speromax

Str. Gladiolelor, Nr.3A
Alba Iulia,  Jud. Alba, 510040
Program:

Luni, Miercuri, Vineri 8:30 – 12:30

Marți, Joi 8:30 – 16:00