Asigurări sănătate

Legea nr. 145/1997 – Legea asigurarilor sociale de sanatate- a fost abrogata de Ordonanta de Urgenta nr.150/ 2002

Ordonanta de Urgenta nr.150/ 2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost abrogata de Legea nr. 95/2006.

<link>Legea nr. 95/2006</link> privind reforma in domeniul sanatatii.