DONEAZĂ 3.5%

Susține SM SPEROMAX ALBA!

Donează 3.5% din impozitul tău!

INSTRUCȚIUNI:

Anul 2020

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI:  (SE COMPLETEZĂ CU MAJUSCULE: nume, initiala tatalui, prenume, cod numeric personal, adresa completa, email, telefon)

II.  DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3.5% DIN IMPOZITUL ANUAL, PENTRU SUSTINEREA ENTITATILOR NONPROFIT SI A UNITATILOR DE CULT  CARE SUNT FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE, ACREDITATI CU CEL PUTIN UN SERVICIU SOCIAL LICENTIAT, IN CONDITIILE LEGII,

cu datele:

Denumire entitate nonprofit: Asociatia SM SPEROMAX ALBA
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit: 22571377
Cont bancar (IBAN): RO73BTRLRONCRT00A1554005,

Suma (nu este necesara completarea; organul fiscal va calcula si vira suma conform legii).

III. SE LASĂ NECOMPLETAT

Semnati si datati formularul

Formularul poate fi descarcat de aici.

Formularele completate trebuie depuse circumscripția fiscală de care aparține și sau la sediul Asociației SM SPEROMAX ALBA între orele: 08-16.

Datele Asociației SM SPEROMAX ALBA

ASOCIAŢIA SM SPEROMAX ALBA

Str. Gladiolelor, nr. 3 A,   www.smalba.ro

Cod Fiscal: 22571377; cont IBAN RO73BTRLRONCRT00A1554005