DONEAZĂ 2%

Susține SM SPEROMAX ALBA!

Donează 2% din impozitul tău!

 

 

INSTRUCȚIUNI:

Anul 2017

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI:  (SE COMPLETEZĂ CU MAJUSCULE: nume, initiala tatalui, prenume, cod numeric personal, adresa completa, email, telefon)

II. PENTRU PUNCTUL II: Vă rog să bifați căsuța 1 dacă sunteți salariat sau căsuța 2 dacă sunteți pensionar.

III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003

DOAR LA PUNCTUL 2:

(susținerea unei entități nonprofit), cu datele:

Denumire entitate nonprofit: Asociatia SM SPEROMAX ALBA
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit: 22571377
Cont bancar (IBAN): RO84BTRL00101205A15540XX,

Suma (nu este necesara completarea; organul fiscal va calcula si vira suma conform legii).

IV. SE LASĂ NECOMPLETAT

Semnati si datati formularul

Formularul poate fi descarcat de aici.

Formularele completate trebuie depuse circumscripția fiscală de care aparține și sau la sediul Asociației SM SPEROMAX ALBA între orele: 08-16.

Datele Asociației SM SPEROMAX ALBA

ASOCIAŢIA SM SPEROMAX ALBA

Str. Gladiolelor nr 3 A   www.smalba.ro

Cod Fiscal: 22571377; cont IBAN RO84BTRL00101205A15540XX