DGASPC Alba: Vouchere de aproximativ 5.000 de euro pentru persoane cu handicap. În ce condiții se acordă și cine poate beneficia de ele

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Alba informează persoanele adulte cu certificat de încadrare în grad de handicap de pe raza administrativ-teritorială a județului Alba, că în Monitorul Oficial nr. 0094 din 2021 a fost publicat Ordinul nr. 103/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1263/2019.

Potrivit Ordinului nr. 721/481/310/2019 prin tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces se înţelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente şi software, utilizat de către sau pentru persoanele cu dizabilităţi pentru: participare; protecţie, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcţiilor sau structurilor corpului şi a unor activităţi; prevenirea deficienţelor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare.

Voucherele au o valoare de aproximativ 5000 de euro și sunt acordate în cadrul proiectului: ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman (POCU) – axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți și în colaborare cu direcțiile generale de asistență și protecția copilului din țară.

Ordinul nr. 103/2021 prevede că:

– În situația deficiențelor bilaterale, voucherul poate fi utilizat pentru achiziționarea a două produse asistive prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces.

-Produsele asistive auditive și de mers pot fi însoțite, după caz, de accesoriile acestora, așa cum sunt prevăzute în Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare, cu condiția ca acestea să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.

De vouchere pot beneficia persoanele care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

1.Au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap.
2.Nu au un loc de muncă, dar sunt în căutarea unui loc de muncă.
3.Se încadrează în categoria de vârstă cuprinsă între 18-65 ani.

Pentru a beneficia de vouchere, persoanele adulte cu dizabilități din județul Alba care îndeplinesc condițiile precizate mai sus, trebuie să urmeze următoarele etape:

Etapa I

Persoana cu certificat de încadrare în grad de handicap se prezintă la Agenție Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Alba cu următoarele documente:

-Actul de identitate;
-Adeverință medicală
-Ultimul document de studii.

AJOFM Alba înregistrează persoana ca fiind în căutarea unui loc de muncă și acordă servicii de informare, consiliere și mediere.
Persoana cu dizabilități semnează Acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă și participă la minimum două activități asigurate de AJOFM Alba (informare, consiliere, mediere).

Etapa II

Persoana cu dizabilități va depune:
-la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba din Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, camera 5 sau 6 ori
-pe adresa de e-mail – dgaspc@protectiasocialaalba.ro următoarele documente:

-Cererea – tip pentru acordarea voucherului;
-Copie actul de identitate;
-Copie după Certificatul de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia;
-Recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;
– copie a Acordului privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM, însoțit de Planul individual;
-Angajamentul, referitor la obligația de a nu înstrăina produsul achiziţionat în baza voucherului, întocmit în 3 exemplare;
-După caz, copie ofertă de muncă acceptată sau informare în vederea angajării sau contract individual de muncă încheiat după participarea persoanei cu dizabilități la măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM/AMOFM (se va specifica tipul documentului, acesta constituie prioritate la acordarea voucherului).

DGASPC Alba centralizează cererile privind eliberarea voucherelor și le transmite lunar către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA).
ANDPDCA emite și transmite DGASPC Alba voucherele nominale tipărite, iar persoanele cu dizabilități – titulari ai voucherului, vor fi anunțate să se prezinte la sediul DGASPC Alba pentru ridicarea acestuia.

Etapa III

Persoana cu dizabilități:
ridică voucherul de la DGASPC Alba;
cu voucherul merge la unul dintre furnizorii/producătorii de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul ANDPDCA: andpdca.gov.ro și alege un produs din lista lor;
primește produsul din Lista tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare.

Documentele necesare pentru acordarea voucherului, Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, Lista tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare și materialele informative cu privire la implementarea Proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” – cod MySMIS 130164, sunt afișate pe site-ul DGASPC Alba, secțiunea: Informații de interes public – Acte necesare – Acordare vouchere tehnologii asistive.

Informații suplimentare pot fi obținute la: INFOLINE – 0754-015.063, de luni până vineri, între orele 12,00-14,00 și la numărul de telefon: 0258 – 818 266, int. 111 sau 122, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00.

Sursa: Ziarul Unirea
Înapoi VIDEO emoționant – Un bărbat în scaun cu rotile deszăpezește în fața casei – ”Trebuie să lupt”

Lasă un comentariu

Oferim suport și siguranță persoanelor afectate de Scleroză Multiplă.

Sediul Speromax

Str. Gladiolelor, Nr.3A
Alba Iulia,  Jud. Alba, 510040
Program:

Luni, Miercuri, Vineri 8:30 – 12:30

Marți, Joi 8:30 – 16:00