Cum vor arăta legitimaţiile persoanelor cu dizabilităţi. Proiectul se află în transparenţă decizională (document)

Ministerul Sănătăţii a publicat în transparenţă decizională proiectul de ordin pentru aprobarea modelului legitimaţiei acordate persoanelor cu dizabilităţi. Legitimaţia este documentul oficial folosit în exercitarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilităţi, de legislaţia în vigoare, pe întreg teritoriul ţării.

Pe partea din faţă, legitimaţia conţine următoarele elemente:

a) numărul şi data emiterii, format: zz.ll.aaaa;

b) datele de identificare ale persoanei: numele şi prenumele persoanei, codul numeric personal;

c) numărul documentului care atestă încadrarea în grad de handicap;

d) gradul de handicap;

e) termenul de valabilitate;

f) foto tip act de identitate;

g) semnătura şi ştampila emitentului.

Pe verso, centrat, legitimaţia prezintă următoarele înscrisuri:
a) emitentul: pe primul rând – „Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului”; pe rândul al doilea – judeţul, sau după caz, sectorul municipiului Bucureşti;

b) pe rândul al treilea – „LEGITIMAȚIE”; pe rândul al patrulea – „DISABILITY CARD”;

c) numărul legitimaţiei (maximum 5 cifre);

d) în partea de jos: „Această legitimaţie îndreptăţeşte titularul la drepturile conferite de legislaţia în vigoare”.

Tipul hârtiei folosite pentru tipărirea legitimaţiei va fi IQ Premium 80 gr/mp, de culoare albă, care conţine filigran de siguranţă, realizat cu polimer transparent care aderă la fibra hârtiei, dispus vertical, cu inscripţia DGASPC. Legitimaţia este nominală, netransmisibilă şi cu o perioadă de valabilitate egală cu cea a documentului de încadrare în grad de handicap. În cazul pierderii, distrugerii sau furtului legitimaţiei, persoana cu dizabilităţi va publica pierderea/distrugerea/furtul într-un cotidian de mare tiraj şi va solicita DGASPC eliberarea altei legitimaţii.

Sursa: Ziua Constanta
Înapoi Aproape de tine, proiect al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” realizat în parteneriat cu Asociația SM Speromax Alba

Lasă un comentariu

Oferim suport și siguranță persoanelor afectate de Scleroză Multiplă.

Sediul Speromax

Str. Gladiolelor, Nr.3A
Alba Iulia,  Jud. Alba, 510040
Program:

Luni, Miercuri, Vineri 8:30 – 12:30

Marți, Joi 8:30 – 16:00