Apar obligaţii nebănuite pentru asociaţiile de proprietari. Cine va suporta costurile

Asociaţiile de proprietari ar putea fi obligate să facă rampe de acces pentru persoanele cu handicap, în caz contrar, acestea riscă să fie amendate. Legea nr. 196/2018 privind asociaţiile de proprietari şi administrarea condominiilor ar urma să fie modificată pentru a crea cadrul practic de integrare a nevoilor persoanelor cu handicap. În prezent, proiectul de lege a fost înregistrat la Senatul României, urmând să parcurgă drumul legislativ.

„Având în vedere faptul că prin propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, au fost aduse o serie de modificări şi completări ce vor îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale persoanelor cu handicap, dată fiind importanţa completării Legii nr. 196/2018 cu scopul eficientizării şi coroborării directe cu dispoziţiile legale prevăzute de Legea 448/2006 în sensul facilitării accesului persoanelor cu handicap şi (…) întrucât neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta iniţiativă de completare a Legii nr. 196/2018 poate genera disfunctionalităţi în aplicarea prevederilor Legii nr. 448/2006, considerăm că se impune ca, în vederea punerii în aplicare a planului de acţiune prevăzut prin propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 448/2006, a fi adoptata şi Legea pentru completarea Legii nr. 196/2018, în acest mod eficientizându-se procedura de aplicare a noilor prevederi ce se doresc adoptate privind Legea 448/2006“, se arată în expunerea de motive.

Statul va asigura costul lucrărilor. „Art. 361 – Schimbarea destinaţiei proprietăţii comune va fi permisă, în conformitate cu Lgea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, respectiv în coroborare cu art. 63 din această lege. În acest sens, asociaţia de locatari sau de proprietari va fi obligată să construiască o rampă de acces la intrarea în bloc pentru persoanele cu handicap care necesită o astfel de rampă. În aplicarea acestor prevederi, costul lucrărilor efectuate pentru rampa de acces vor fi suportate integral din fondul de handicap alocat la bugetul de stat, în condiţiile art. 78 alin (3) din Legea 448/2006, fără a face distincţie între gradele de handicap“, se arată în modificarea legislativă propusă.

Sursa: Ziua Constanta
Înapoi CNAS : Sistemul informatic al cardurilor picat din nou

Lasă un comentariu

Oferim suport și siguranță persoanelor afectate de Scleroză Multiplă.

Sediul Speromax

Str. Gladiolelor, Nr.3A
Alba Iulia,  Jud. Alba, 510040
Program:

Luni, Miercuri, Vineri 8:30 – 12:30

Marți, Joi 8:30 – 16:00