Fişa organizaţiei

Fişa organizaţiei

FISA ORGANIZATIEI

 

 1. DENUMIRE : Asociaţia SM SPEROMAX Alba
 2. DATA ÎNFIINŢĂRII: 1 octombrie 2007
 3. STATUT JURIDIC: asociaţie nonprofit, neguvernamentală, apolitică
 4. ECHIPA SPEROMAX:

Consiliul Director

 • Preşedinte: Dragoş Zaharia
 • Vice – preşedinte: Florin Ciortea
 • Secretar: Maria Pleșa

Asistent social

 • Mihalca Ioan Daniel

Coordonator de voluntari

 • Lucaci Iulian Stefan

 

 1. DATE DE CONTACT:

 

 1. NUMĂRUL DE MEMBRII FONDATORI: 5
 2. NUMĂRUL DE MEMBRII ASOCIAŢI: 130
 3. NUMĂR VOLUNTARI: 20

 

 1. PARTENERI :

 

 1. SPONSORI /FINANȚATORI:

 

11.MISIUNEA ORGANIZAłIEI:

Creşterea calităţii vieţii în rândul persoanelor  afectate de Scleroză Multiplă.

 

 1. OBIECTIVE:
 • prevenirea discriminării şi egalizarea şanselor bolnavilor cu SM
 • egalitatea de tratament la bolnavii cu SM
 • responsabilizarea comunităţii asupra atitudinii faţă de bolnavii cu SM
 • protecţia împotriva neglijării bolnavilor SM
 • conştientizarea/informarea opiniei publice – autorităţilor publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentanţii societăţii civile despre evoluţia  cazuisticii în SM şi necesarul
 • implicării în activităţii de protecţie în domeniul SM
 • difuzarea de informaţii în mediile medicale, ca şi spre instituţiile publice şi autorităţi locale, cu privire la problemele şi dificultăţile cu care se confruntă bolnavii de S.M.,  şi necesităţile acestora
 • informarea membrilor Asociaţiei cu privire la avantajele şi facilităţile legale de care pot beneficia, pe plan social şi / sau professional
 • reprezentarea membrilor în raport cu autorităţile pentru a înlesni accesul la facilităţile prevăzute de lege, precum şi iniţierea unor demersuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei privind protecţia socială şi asistenţa medicală
 • organizarea de activităţi informativ-educative, culturale, de divertisment etc. Cu, şi în beneficiul bolnavilor de S.M.

 

 1. AFILIERE

Asociaţia este membră fondatoare VOLUM – Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România.

 

 1. Proiecte aflate în implementare
 • Centru de Informare și Consiliere Alba” – coordonator Govoreanu Maria Magdalena – finanțator Primăria Alba Iulia prin Direcția de Asistență Socială Alba.
 • „Scleroza Multiplă – boala adultului tânăr. Recunoaște riscurile.” – Coordonator de proiect: Dragoș Zaharia, finanțator Fundația Vodafone Romania.
 • ,,Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile” – Asistent manager proiect: Dragoș Zaharia, finanțator Fondul Român de Dezvoltare Socială